Autorijden in Portland

Bike and car downtownIn Portland is er plaats voor automobilisten én fietsers op de weg.

Natuurlijk is Portland trots op het gemak waarmee je in de auto rond kunt rijden, maar met deze tips willen wij je helpen om met nog meer gemak de stad op vier wielen te bekijken.

Volg deze tips om het autorijden in Portland makkelijk te maken.

DE BELANGRIJKSTE SNELWEGEN

Het centrum van Portland wordt omringd door Interstate 5, de belangrijkste noord-zuidroute van Canada naar Mexico en door Interstate 405, een rondweg die een lus vormt rond het centrum en Pearl District.

Interstate 84 start aan de I-5 aan de oostelijke centrumkant van Portland en loopt door naar het oosten langs Portland International Airport (bereikbaar via de aansluitende Interstate 205), de Columbia River Gorge en dan door naar Idaho en Utah. De I-84 in Portland is ook bekend onder de naam Banfield Expressway, of kortweg “the Banfield.”

U.S Route 26 loopt in westelijke richting naar de kust en in oostelijke richting naar Mount Hood. Het westelijke deel wordt ook wel Sunset Highway genoemd en leidt naar Beaverton, Hillsboro, Forest Grove en eindigt bij Seaside aan de kust van Oregon (ongeveer 120 km (75 mijl) ten oosten van Portland). De oostelijke kant van Highway 26 wordt ook wel de Mount Hood Highway genoemd. Mount Hood ligt ongeveer op 88 km (55 mijl) van het centrum van Portland; de snelweg loopt verder richting het oosten naar Nebraska.

VERKEERSREGELS IN OREGON

Snelheidslimieten

Als niets anders is aangegeven, dan is de maximale snelheid 32 km/u (20mph) in de businessdistricten, 40 km/u (25mph) in de bebouwde kom, 88 km/u (55 mph) op de snelwegen en landelijke wegen en 105 km/u (65mph) op de interstate. Op de interstate gelden verschillende snelheden, maar meestal geldt de maximum snelheid van 88 km/u (55mph) op de snelwegen die binnen de stadsgrenzen van Portland liggen.

Afslaan

Linksaf en rechtsaf slaan naar een weg met eenrichtingsverkeer is toegestaan, zelfs al staat het stoplicht op rood, maar u moet wel eerst stoppen en evt. verkeer en voetgangers voor laten gaan.

Gebruik van de mobiele telefoon

Het gebruik van mobiele telefoons is alleen toegestaan voor volwassenen en alleen met gebruik van handsfree accessoires. Mensen onder de 18 mogen geen mobiele communicatiemiddelen gebruiken als ze achter het stuur zitten; dit geldt ook voor het sturen van tekstberichten of het aannemen van de telefoon, zelfs met handsfree accessoires. Telefoneren of het sturen van tekstberichten zonder handsfree accessoires is voor iedereen, welke leeftijd dan ook, strafbaar.

RIJDEN IN HET CENTRUM

Eenrichtingverkeer en beperkt afslaan

Als je in het centrum en Pearl District rijdt zul je veel eenrichtingsverkeer opmerken. Let goed op de borden en vergeet niet dat eenrichtingsstraten meestal andere verkeersregels hebben.

West Burnside Street heeft tweerichtingsverkeer, maar op de meeste plaatsen is het niet toegestaan om linksaf te slaan. Als je linksaf moet slaan op Burnside, ga dan twee keer rechtsaf om op een kruising te komen en dan de gewenste richting op te gaan.

Transit Mall

In het centrum is de Portland Transit Mall, hier wordt de weg gedeeld door bussen, trams, auto’s en fietsen. Het bestaat uit 2 eenrichtingsstraten (Fifth Avenue in zuidelijke richting, waar het meestal niet is toegestaan om rechtsaf te slaan en Sixth Avenue in noordelijke richting, waar het meestal niet is toegestaan om linksaf te slaan).

Alternatieve routes naar het busplein zijn Second en Fourth avenues (zuidelijk) en Third Avenue en Broadway (noordelijk).

Delen van de weg

Vanwege de vele fietspaden in Portland, het aangename klimaat en de zacht glooiende hellingen zijn er altijd veel fietsers op de weg.

Het is altijd een kwestie van beleefdheid en gezond verstand om op de borden te letten, maar hieronder vindt u een aantal tips om dit makkelijker te maken:

  • Let altijd op fietsers om u heen. Op de straten zonder fietspaden, of als u linksaf slaat, kunnen de fietsers tussen en naast de auto’s aanwezig zijn.
  • Geef voorrang aan fietsers op de kruisingen waar de groene “bike boxes” zijn aangegeven. In Portland zijn er 15 dergelijke kruisingen en die zijn bedoeld om te voorkomen dat fietsers geraakt kunnen worden op het fietspad als auto’s rechtsaf slaan. Als het licht op rood staat moeten de automobilisten achter de witte lijn blijven die het groene vlak omlijnen waar alleen fietsers mogen staan. Op deze kruisingen is het verboden om door het rode licht rechtsaf te slaan, in tegenstelling tot de andere soorten kruisingen waar dit wel mag. Als een auto rechtsaf wil slaan bij groen licht moet deze de aankomende fietsers op het fietspad voorrang geven.
  • Wees u ervan bewust dat er in de stad twee andere alternatieve fietspaden worden uitgetest als vervanging voor de traditionele fietspaden: het Portland State University Cycle Track demonstration project op Southwest Broadway vanaf Clay naar Jackson; en buffered bike lanes (gebufferde fietspaden) op Southwest Oak tussen Naito Parkway en Ninth Avenue en Southwest Stark tussen Naito en 13th. Deze wegen worden duidelijk met borden aangegeven.
×